Informacja o szkoleniach

Podmiot leczniczy Gravida sp. z o. o., prowadzący ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji i bank komórek rozrodczych i zarodków na podstawie art. 60 w związku z art. 65 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności i przyznanej akredytacji z dnia 21 czerwca 2017 r., informuje o szkoleniach:  

1. Wstępnym - dla osób nowo zatrudnionych embriologów, lekarzy, pielęgniarek i położnych;

2. Ustawicznym - dla wszystkich zatrudnionych embriologów, lekarzy, pielęgniarek i położnych;

3. Uaktualniającym - dla wszystkich zatrudnionych embriologów, lekarzy, pielęgniarek i położnych,

w roku 2020 w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Ramowe programy szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. (z późniejszą zmianą) w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibie podmiotu leczniczego w Płocku, przy al. Armii Krajowej 21 lub pod numerem telefonu: 608-820-668.

Powrót