LASER

Ambulatoryjne zastosowanie lasera chirurgicznego CO2 w ginekologii:

Waporyzacja (ablacja):

- ektopia gruczołowa szyjki macicy;
- ektopia endometrialna szyjki macicy;
- leukoplakia szyjki macicy, pochwy i sromu;
- neoplazja śródnabłonkowa szyjki macicy (CIN);
- neoplazja śródnabłonkowa pochwy (VaIN);
- neoplazja śródnabłonkowa sromu (VIN);
- kłykciny kończyste szyjki macicy,
- pochwy, sromu, odbytu;
- mięczak zakaźny sromu;
- przewlekłe, zapalne dermatozy sromu (np. rozrost płaskonabłonkowy);
- koagulacja naczyniaków.

Wycięcie zmian:

- polip szyjki macicy;
- polip pochwy;
- polip skórno-włóknisty sromu;
- brodawki płciowe.

Zabiegi operacyjne:

- konizacja szyjki macicy;
- nacięcie błony dziewiczej;
- nacięcie zrostów.