Uznanie ojcostwa dziecka

Specjalistyczny Ośrodek Ginekologii Położnictwa i Leczenia Niepłodności Gravida przypomina o treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego związanych z uznaniem ojcostwa w przypadku urodzeniem dziecka w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji.
 
 
Art.  751 [Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji]
 
§  1.  Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.
 
Powrót