Strona wykorzystuje pliki cookie. Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki, zgodnie z jej ustawieniami.

Badania USG w czasie ciąży

 

ULTRASONOGRAFICZNE BADANIE POŁOŻNICZE

            Diagnostyka ultrasonograficzna jest współcześnie podstawową formą diagnostyki przebiegu ciąży, budowy, a także rozwoju płodu. W Polsce standard ultrasonograficznego badania położniczego, który został opracowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne obejmuje trzy badania ultrasonograficzne – przesiewowe w ciąży wykonywane w: 

            · 11 – 14 tygodniu ciąży;

            ·  20 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie);

            ·  30 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie).

Badanie ultrasonograficzne może być również wykonane w okresie do 10 tygodnia ciąży. Celem badania w tym okresie jest potwierdzenie prawidłowego rozwoju ciąży, jej lokalizacji, wykluczenie bądź potwierdzenie ciąży mnogiej. Ma to ogromne znaczenie dla dalszej diagnostyki oraz postępowania w trakcie ciąży. Podczas badania mierzona jest również częstość akcji serca oraz dodatkowo jeszcze określone zostają budowa i struktura macicy jak i jajników. Według współczesnej wiedzy nie istnieją żadne przeciwwskazania do diagnostyki ultrasonograficznej w przebiegu ciąży.

 

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE MIĘDZY 11 A 14 TYGODNIEM CIĄŻY

            Jest to jedno z najważniejszych badań w ciąży. Dzięki wczesnej ocenie anatomii i serca płodu możemy wykluczyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości chromosomowych. Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy:

1. Ocena czynności serca płodu (FHR) i podstawowych przepływów;

2. Pomiary biometryczne: długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL);

3. Ocena anatomii płodu: 

            · czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych (obraz motyla); 

            · ściany powłok jamy brzusznej, uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową do 12 tygodnia ciąży; 

            · żołądek;

            ·  serce płodu – lokalizacja oraz czynność serca;

            ·  pęcherz moczowy;

            ·  kręgosłup;

            ·  kończyny górne i dolne;

            · 4. Ocena kosmówki;

5. Ocena przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB);

6. Przepływ krwi w przewodzie żylnym oraz poprzez zastawki przedsionkowokomorowe serca płodu.

            Stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości bądź wątpliwości są wskazaniem do poszerzenia diagnostyki.

 

TEST PODWÓJNY

            W tym samym czasie zalecamy ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu. Badanie to polega na wykonaniu przesiewowego testu podwójnego, które obejmuje badanie z krwi ciężarnej: poziom białka PAPP-A i wolnej podjednostki βHCG wraz z badaniem ultrasonograficznym. Pozwala to na wykrycie wad genetycznych płodu związanych z nieprawidłową ilością chromosomów, tj. zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

            Test podwójny znajduje zastosowanie między 14. a 16. tygodniem ciąży, dlatego też tak ważne jest dokładne ustalenie momentu, w którym doszło do poczęcia, zanim zlecimy takie badanie pacjentce.

 

OPTYMALNY CZAS BADANIA PRENATALNEGO:

11 + 0 – 13 + 6 TYDZIEŃ CIĄŻY; CRL 45 – 84 MM

            Diagnostyka w I trymestrze ciąży ma na celu również określenie ryzyka stanu przedrzucawkowego, które jest związane z nadciśnieniem oraz ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrz-macicznego dziecka – IUGR. Ocena ta jest oparta na parametrach przepływu krwi w tętnicach macicznych, wadze oraz wzroście ciężarnej, paleniu tytoniu i przeszłości położniczej.

 

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE MIĘDZY 18. A 22. TYGODNIEM CIĄZY   ORAZ POMIĘDZY 28. A 32. TYGODNIEM CIĄŻY

            Badanie USG rozwoju ciąży połówkowe między 18 – 22 tygodniem i między 28 – 32 tygodniem, obejmuje:

1. Ocenę liczby płodów, ich położenia i czynności serca, ilości naczyń w pępowinie;

2. Biometrię płodu. BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu (EFW);

3. Ocenę budowy płodu: 

            · czaszki – jej ciągłość i kształt;

            ·  twarzy – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej; 

            · mózgowia – komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek;\

            ·  kręgosłupa – ciągłość i symetryczność;

            ·  klatki piersiowej, serca – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość oraz miarowość;

            · jamy brzusznej – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek – lokalizacja, wielkość, kształt, echogeniczność jelit; 

            · pęcherza moczowego;

            ·  nerek – opis ewentualnych nieprawidłowości (szerokość UKM);

            ·  kończyn – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn;

4. Ocenę łożyska – lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości według Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych)

5. Ocenę sznura pępowinowego – liczba naczyń, opis ewentualnych nieprawidłowości;

6. Ocenę ilości płynu owodniowego – w przypadku nieprawidłowości AFI;

7. Ewentualną ocenę mięśniaków, zmian patologicznych w przydatkach;

8. W uzasadnionych klinicznie przypadkach - ocenę szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego) – badanie głowicą przezpochwową.

Celem badania USG w III trymestrze ciąży jest również:

1. Ocena przyrostu wagi oraz rozwoju dziecka;

2. Ilości płynu owodniowego;

3. Lokalizacji i stopnia dojrzałości łożyska.

 

ECHO SERCA PŁODU

            W wykonanym badaniu przesiewowym należy odróżnić serce prawidłowe od nieprawidłowego. W przypadku kiedy podejrzewamy nieprawidłowości, kierujemy na wykonanie echa serca płodu. Jest ono badaniem ultarsonograficznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę oraz funkcję serca jak i całego układu krążenia. Oceniane zostają wszystkie struktury płodu, naczynia wychodzące z serca, a także naczynia doprowadzające krew do serca. 

 


 

Badanie USG jest dziś jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych w czasie ciąży. Często dziecko w brzuchu mamy jest "podglądane" na każdej wizycie u lekarza. W internetowej sondzie na www.rodzicpoludzku.pl, 80% internautek miało w czasie ciąży więcej niż 3 badania USG, w tym ponad 20% przynajmniej 10. Dla wielu mam badanie USG daje poczucie bezpieczeństwa i nalegają na częste go wykonywanie, aby upewnić się, że dziecko prawidłowo się rozwija. Wiele kobiet zadaje sobie pytanie - czy tak częste badanie nie zaszkodzi dziecku? Warto dowiedzieć się, co badania naukowe mówią na temat wykonywania badania USG w czasie ciąży, w jakich sytuacjach warto je zrobić, a w jakich nie jest ono konieczne.

Fotolia 36518331 XSWprowadzenie ultrasonografii do położnictwa niesłychanie poprawiło możliwości diagnostyczne. Wpłynęło na zaprzestanie wykonywania bardzo inwazyjnych i szkodliwych badań, takich jak RTG w ciąży. Dzięki profilaktycznym badaniom USG możemy dziś wykryć wiele nieprawidłowości w przebiegu ciąży i w porę zapobiec powikłaniom.

Nieprawidłowości stwierdzone w badaniu USG są wskazaniem do skierowania kobiety na badania prenatalne. czytaj więcej ... 

Dotychczasowe doświadczenia związane z zastosowaniem USG w położnictwie dowodzą, że badanie ultrasonograficzne w ciąży powinno być wykonywane jedynie ze wskazań medycznych. Powinno zajmować ono najkrótszy, niezbędny czas do uzyskania potrzebnych informacji.

W niektórych krajach z powodu nadużywania ultrasonografii, czyli wykonywania przez kobiety kilku, a czasem nawet kilkunastu badań bez wskazań medycznych w czasie ciąży, podjęto odpowiednie działania służące ochronie zdrowia dziecka nienarodzonego (edukacja rodziców, restrykcje wobec osób wykonujących badania bez zlecenia, restrykcje wobec osób "wypożyczających" rodzicom aparaturę). Wykonywanie USG w celu tworzenia "pamiątkowych filmów czy zdjęć" zostało w USA uznane przez Agencję ds. Żywności i Leków za nieuprawnione wykorzystywanie aparatury medycznej. Postępowanie takie jest naruszeniem amerykańskiego prawa.

Fotolia 21905819 XSPowstało wiele badań naukowych opisujących przydatność, wiarygodność i bezpieczeństwo stosowania ultrasonografii u kobiet w ciąży. Niewiele z nas zdaje sobie sprawę, że ta metoda diagnostyki jest bardzo "młoda" - została wprowadzona do codziennej praktyki położniczej nastąpiło dopiero w latach 80. XX wieku. Oznacza to, że czas wykorzystywania tej metody nie jest wystarczająco długi, aby ponad wszelką wątpliwość potwierdzić bezpieczeństwo jej stosowania w stosunku do kobiet ciężarnych i ich dzieci. Ta ograniczona perspektywa czasowa wymuszać powinna zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ w przypadku niektórych procedur medycznych i nowych technologii dopiero kolejne pokolenia ujawniały dalekosiężne negatywne skutki.

źródło: www.rodzicpoludzku.pl