Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Za udostępnianie dokumentacji medycznej Specjalistyczny Ośrodek Ginekologii, Położnictwa i Leczenia Niepłodności Gravida pobiera opłaty w kwotach:

  • 1 zł za jedną stronę odpisu, wyciągu bądź kopii
  • 6 zł za nośnik elektroniczny

Plan porodu

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Oświadczenie / upoważnienie pacjenta

Regulamin organizacyjny

Wykaz badań do procedury IVF

Zgoda dla nieletniego