Wymogi do programu IN VITRO

W zakładce dokumenty do pobrania dodaliśmy wytyczne PROGRAMU IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019 – 2022. 

Wymogi programu In VITRO

 

Program polityki zdrowotnej dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Powrót