Szkolenie w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych

Podmiot leczniczy Gravida sp. z o. o., prowadzący ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji i bank komórek rozrodczych i zarodków na podstawie art. 60 w związku z art. 65 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności i przyznanej akredytacji z dnia 21 czerwca 2017 r., informuje o szkoleniu ustawicznym w roku 2019 w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibie podmiotu leczniczego w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 21.

 

 

Powrót