Szkolenie w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych

Szkolenie w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Podmiot leczniczy Gravida sp. z o. o., prowadzący Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji i Bank komórek rozrodczych i zarodków na podstawie art. 60 w związku z art. 65 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności i przyznanej akredytacji z dnia 21 czerwca 2017 r. , informuje o szkoleniu:

- wstępnym w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

- ustawicznym w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

 

Zainteresowane osoby mogły zgłaszać się do Gravida sp. z o. o. i wziąć udział w szkoleniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji i przyznanej akredytacji z dnia 21 czerwca 2017 r.

Do szkolenia mogły zgłaszać się osoby, które spełniały warunki zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Powrót